בית אלפסי מושב שאר ישוב

 • 2015-05-31_elfasi_01.jpg
  big image
  2015-05-31_elfasi_01.jpg
 • 2015-05-31_elfasi_02.jpg
  big image
  2015-05-31_elfasi_02.jpg
 • 2015-05-31_elfasi_03.jpg
  big image
  2015-05-31_elfasi_03.jpg
 • 2015-05-31_elfasi_04.jpg
  big image
  2015-05-31_elfasi_04.jpg
 • 2015-05-31_elfasi_05.jpg
  big image
  2015-05-31_elfasi_05.jpg