בית כץ מושב דישון

 • 2015-05-31_katz_01.jpg
  big image
  2015-05-31_katz_01.jpg
 • 2015-05-31_katz_02.jpg
  big image
  2015-05-31_katz_02.jpg
 • 2015-05-31_katz_03.jpg
  big image
  2015-05-31_katz_03.jpg
 • 2015-05-31_katz_04.jpg
  big image
  2015-05-31_katz_04.jpg