בית שטראוס קיבוץ שמיר

 • 2015-05-01.jpg
  big image
  2015-05-01.jpg
 • 2015-05-02.jpg
  big image
  2015-05-02.jpg
 • 2015-05-03.jpg
  big image
  2015-05-03.jpg
 • 2015-05-04.jpg
  big image
  2015-05-04.jpg
 • 2015-05-05.jpg
  big image
  2015-05-05.jpg
 • 2015-05-06.jpg
  big image
  2015-05-06.jpg
 • 2015-05-07.jpg
  big image
  2015-05-07.jpg
 • 2015-05-08.jpg
  big image
  2015-05-08.jpg
 • 2015-05-09.jpg
  big image
  2015-05-09.jpg
 • 2015-05-10.jpg
  big image
  2015-05-10.jpg
 • 2015-05-11.jpg
  big image
  2015-05-11.jpg
 • 2015-05-12.jpg
  big image
  2015-05-12.jpg
 • 2015-05-13.jpg
  big image
  2015-05-13.jpg
 • 2015-05-14.jpg
  big image
  2015-05-14.jpg
 • 2015-05-15.jpg
  big image
  2015-05-15.jpg
 • 2015-05-16.jpg
  big image
  2015-05-16.jpg
 • 2015-05-17.jpg
  big image
  2015-05-17.jpg
 • 2015-05-18.jpg
  big image
  2015-05-18.jpg
 • 2015-05-19.jpg
  big image
  2015-05-19.jpg
 • 2015-05-20.jpg
  big image
  2015-05-20.jpg
 • 2015-05-21.jpg
  big image
  2015-05-21.jpg